భావోద్వేగాలతో ఆరోగ్యానికి లింక్ ఇదే …

Posted December 30, 2016

emotions harm your health reasons
మన భావోద్వేగాలు ఎలా మన ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయో తెలుసా ? ఏడ్చినా,నవ్వినా దాని వల్ల మన ఆరోగ్యం మీద ప్రభావం ఉంటుంది.అదెలాగంటే …

* మన కోపం వల్ల లివర్ (కాలేయం ) దెబ్బ తింటుంది .
* బాధ ,దుఃఖం వల్ల ఊపిరి తిత్తులు బలహీనపడతాయి
*ఆదుర్దా పడడంవల్ల కడుపు భాగం దెబ్బ తింటుంది
*ఒత్తిడి వల్ల గుండె ,మెదడు బలహీన పడతాయి
*భయం వల్ల మూత్రపిండాలు దెబ్బతింటాయి
*ప్రేమ,శాంతి భావనల వల్ల మెదడు ,గుండె బలపడతాయి
*నవ్వు వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది
*చిరునవ్వు వల్ల సంతోషం పెరుగుతుంది .

చూసారుగా ఏ భావోద్వేగం మన ఆరోగ్యాన్ని ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తుందో …ఇప్పుడు ఎలా ఉండాలో వేరే చెప్పాల్సిన పనేముంది ?