పగటి పూట నైటీ లెందుకు .. ఉత్తేజ్

0
98

Posted November 26, 2016

Image result for uttej

‘కొంతమంది మహిళలు నైటీలను రాత్రితోనే ఆపరు. పగటి సమయంలో కూడా వాటితోనే తిరుగుతుంటారు. ఇంకొంతమందైతే ఏకంగా నైటీలు వేసుకుని స్కూటీలు కూడా నడిపేస్తుంటారు. ఈ మాటలన్నది ఎవరో కాదు సినీనటుడు ,రచయత ఉత్తేజ్ ..ఈ మాటల్ని పబ్లిక్ గా అన్నాడట ఆడవాళ్లు రాత్రి వేసుకుంటే ఓకే కానీ పట్ట పగలు కూడా వదలకుండా నైటీలు వేసుకొని స్కూటీ ల మీద తిరుగుతున్నారని అన్నాడట. అంతేకాదు ఇది ఎంతవరకు సమంజసం. నా ప్రశ్నలో అభ్యంతరంతో బాటు జాగ్రత్త.. కూడా ఉంద’ని అంటున్నాడు .సో ఆలోచించండి మహిళలు