ఒక మంచి మాట

ఆనందం అనేది మనం చేసే ఆలోచనల్ని బట్టి వుంటుంది..

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here