గుంటూరు ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం వివరాలు:

 ap state all areas raining
* నకరికల్లు- 24.1 సెం.మీ.
* నరసరావుపేట- 22.4 సెం.మీ
* మేడికొండూరు- 21 సెం.మీ
* బెల్లంకొండ- 19.1 సెం.మీ.
* ముప్పాళ్ల-18. 6 సెం.మీ
* ఫిరంగిపురం- 16.3 సెం.మీ
* సత్తెనపల్లి -16.1 సెం.మీ
* పత్తిపాడు- 15.2 సెం.మీ
* వట్టిచెరుకూరు-14.6 సెం.మీ
* నాదెండ్ల- 14 సెం.మీ
* పెదనందిపాడు- 11.9 సెం.మీ
* పొన్నూరు- 11.7 సెం.మీ
* పీవీపాలెం-10.8 సెం.మీ
* రొంపిచెర్ల-10.6 సెం.మీ
* రాజుపాలెం- 10.3 సెం.మీ
* కాకుమాను -10.3 సెం.మీ
* నగరం-9.4 సెం.మీ
* యడ్లపాడు-9.3 సెం.మీ

SHARE