జీవితం చేజారనీయకు…

 apple company owner steve jobs last words

ఆపిల్ కంపెనీ సృష్టికర్త, ప్రపంచ మేధావుల్లో ఒకరైన “స్టీవ్ జాబ్స్” ఆసుపత్రిలో , తన ఆఖరి రోజుల్లో డైరీలో రాసుకున్న మాటలు

వ్యాపార జగత్తులో శిఖరాన్ని చేరాను నేను. విజయానికి ప్రతీకగా నిలిచాను. పని తప్ప నాకు వేరే ఆనందం తెలీదు. సంపాదనకే అంకితమైపోయాను. ఇప్పుడు ఈ మరణశయ్య మీద రోజులు లెక్కపెట్టుకుంటున్న నేను ఒక్కసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటే,ఇన్నాళ్ళూ నేను గర్వపడిన పేరూ డబ్బూ ఎందుకూ కొరగానివని నాకు అనిపిస్తోంది .

ఈ నిశిరాత్రిలో …నా ప్రాణాలు నిలిపేందుకు అమర్చిన యంత్రాలు చేసే శబ్దంలో నాకు మృత్యుదేవత ఊపిరి చప్పుడు వినిపిస్తోంది. నాకిప్పుడనిపిస్తోంది…జీవితంలో సరిపడా డబ్బు సంపాదించాక, మనం ఆలోచించాల్సిన విషయాలు వేరే ఉన్నాయి. కళలూ , అనుబంధాలూ , చిన్నపాటి కలలూ , కోరికలూ , సేవ ……….
ఇలా డబ్బుకి అవతల చాలా ప్రపంచం ఉంది . కానీ డబ్బు వెనుక పెట్టే పరుగు మనిషిని మరమనిషిలా మార్చేస్తుంది . అందుకు నేనే ఉదాహరణ .

ఇతరుల మనసుల్లోని ప్రేమను గుర్తించాలనే దేవుడు మనకు జ్ఞానేంద్రియాలను ఇచ్చాడు. కానీ డబ్బుకు మాత్రమే విలువనిచ్చే కాల్పనిక జగత్తును మనం సృష్టించుకున్నాం. నేను సంపాదించిన డబ్బు ఈ క్షణం నాకు తోడుగా లేదు . నా ఈ ఆఖరి ప్రయాణంలో అది నా వెంట రాదు . నేను నాతో తీసుకువెళ్ళగలిగేది ప్రేమానుభూతులూ, అందమైన జ్ఞాపకాలు మాత్రమే . ఈ ప్రేమపూర్వక అనుభూతులే ఎప్పుడూ మనతో ఉంటాయి.  మనల్ని ఉన్నతస్థాయికి చేరుస్తాయి .

నిజం , అంతా మన హృదయంలోనే , మన చేతుల్లోనే ఉంది .ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత ఖరీదైన మంచం ఏదో తెలుసా?……..  నువ్వు రోగంతో బాధపడుతూ పడుకున్న మంచం. నీ కారు నడపడానికి ఒక డ్రైవర్ ను నియమించుకోగలవు .  నీ కోసం సంపాదించిపెట్టగలిగే ఉద్యోగులను నియమించుకోగలవు. కానీ , నీ జబ్బునూ , నీ బాధనూ అనుభవించే వ్యక్తిని మాత్రం ఎన్ని కోట్లు పెట్టినా నువ్వు ఏర్పాటు చేసుకోలేవు . నువ్వు దేన్ని కోల్పోయినా తిరిగి పొందవచ్చుగానీ  చేజారిన జీవితాన్ని మాత్రం తిరిగి పొందలేవు .

జీవితంలో ఈరోజు మనం ఎంత గొప్ప స్థితిలో ఉన్నా – కథ ముగిసే రోజు , తెరపడే రోజు ఒకటి వస్తుంది . అప్పుడు – ఎంత ఆరాటపడినా కాలం వెనక్కి వెళ్ళదు .అందుకే …, కాస్త ముందే కళ్ళు తెరువు .డబ్బును కాదు ,నీ కుటుంబాన్నిప్రేమించు . నీ స్నేహితులను ప్రేమించు .ఆనందంగా జీవించు..

SHARE