మీ పిల్లలు ఆ పక్షి ఒక్కటే

124

Posted [relativedate] at [relativetime time_format=”H:i”]

bird inspiration storyజమీందారు గారికి ఎవరో మంచి అందమైన పక్షిని నజరానాగా ఇచ్చారు.

ఆయన దాన్ని అల్లారు ముద్దుగా చూసుకున్నారు.
మంచి తిండిని, అన్ని వసతులన్ని కల్పించాడు.

ఒక్కటే చింత…
ఆ పక్షి ఎగరడం లేదు.
ఒక కొమ్మ మీద కూర్చుని ఉంది.
ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఎగరడం లేదు.

ఎంతో మంది వైద్యులు చూశారు. చికిత్సలు చేశారు.కానీ ఫలితం లేదు.

చివరికి ఒక రైతు వచ్చాడు.
ఒక పదిహేను నిమిషాల తరువాత
ఆ పక్షి ఎగురుతూ కనిపించింది.
జమీందారు గారు ఆశ్చర్యపోయారు.

“ఏం మాయ చేశావు?” అని అడిగాడు.

“అది కూర్చున్న కొమ్మల్ని ఒక్కొక్కటిగా నరికేశాను. దాంతో దానికి ఎగరక తప్పలేదు.

అన్నీ కూర్చున్న చోటే అమరితే ఎవరు మాత్రం ఎదుగుతారు?” అన్నాడు రైతు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here