ఒక మంచి మాట

This is the editors view regarding telugu politics,cinema,art,business which is importent to telugu comunity.

dhanur masa special

ధనుర్మాస విశిష్టత ఇదే…

Posted మానవజన్మ దేవదేవుని ప్రాప్తి కోసం నిర్దేశితమైనది. ఆభగవత్ ప్రాప్తి ఎక్కడో కాదు ఈభూమిపైనే. భక్తి ప్రపత్తి, ఆరాధన, ఆర్తి కలగలిపి సేవిస్తే భగవంతుడు మానవులకు ప్రాప్తిస్తాడని ఎందరో విశ్వసిస్తారు. ఆప్రాప్తిని అనుభవించి...

వివేకానంద ది గ్రేట్….

స్వామి వివేకానంద యూనివెర్సిటీలో Law చదువుకునేటప్పుడు.. ఒక తెల్ల ప్రొఫెస్సర్ కి వివేకానందుడు అంటే ఎందుకో నచ్చేది కాదు...!! ఒక రోజు, డైనింగ్ రూమ్ లో ప్రొఫెస్సర్ లంచ్ చేస్తుండగా.. వివేకానందుడు వచ్చి ప్రొఫెస్సర్ పక్కనే కూర్చోని...

ఈరోజు మంచి మాట.

భయం... కంగారు... ఈ రెండు చాలు మనల్ని చంపడానికి... మన నమ్మకాన్ని, ఆత్మ స్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసే వీటిని జయిస్తే.. జీవితాన్ని జయించడం తేలిక..

ఈరోజు ఒక మంచి మాట..

ప్రతి మనిషి ఓ మహాగ్రంథం ... దాన్ని చదవడం, చదవక పోవడం నీ ఇష్టం... -ఛానింగ్
rice is parabrahma swaroop

అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం ఎందుకంటే?

Posted "అన్నం పరబ్రహ్మస్వరూపం" అని ఎందుకు అంటారంటే....... ఇంట్లో ఉన్న చిన్నపిల్లలు ఎప్పుడన్నా అన్నం వదిలేస్తే పెద్దవాళ్ళు అన్నం అలా పారవేయకూడదు, "అన్నం పరబ్రహ్మస్వరూపం" అని అంటారు. అలా ఎందుకు అంటారు అని ఎప్పుడన్నా పెద్దవాళ్ళను...

ఈరోజు మంచిమాట

శత్రువులో నైనా మంచి గుణాలుంటే ప్రశంసించాలి. -చాణుక్యుడు
Happiness Can Be Described

Happiness Can Be Described

Happiness Can Be Described Happiness can be divided into 3categories: 1. Physical happiness; 2. Mental happiness; 3. Spiritual happiness. These are a brief summary of steps to...
Swami Vivekananda Explanation for Association

Swami Vivekananda Explanation for Association

Swami Vivekananda Explanation for Association Swami Vivekananda Explanation for Association: Explaining the meaning of ‘Association’ he said, “A raindrop from the sky: if it is...
true property otherthan money

అసలైన సంపద ఏంటి?

Posted ఒకతను వున్నంతలో భార్యా పిల్లలతో ఆనందంగా బతుకుతుంటాడు.. ఒకరోజు అతడు బజార్లో నడుస్తూ వుంటే ఒక నాణెం దొరుకుతుంది.. మకిలి పట్టి మధ్యలో చిల్లు వున్న రాగి నాణెం..అది...!! అతడు దాన్ని రుద్ది చూస్తాడు..ఆశ్చర్యం..!! ఇంకో రాగి...

మంచి మాట

పొరపాటు పనిచేయలేనివాడు అసలు జీవింతంలో ఏ పనిచేయలేడు. -అబ్రహం లింకన్

Latest News