ఒక మంచి మాట

This is the editors view regarding telugu politics,cinema,art,business which is importent to telugu comunity.

dharma secrtets of life for you
ధర్మ రహస్యాలు మీకోసం..
Posted ధర్మం అన్నివేళలా ఒకేలా ఉండదు. అందరికీ ఒకే రకంగా ఉండదు. ఈ ధర్మ విషయంలో గొప్ప గొప్ప మేధావులు జ్ఞానులు తబ్బిబ్బులు పడుతుంటారు. ఉదా:- ఒక ఇంటి యజమాని తన భార్యతో సంభాషించేటపుడు...
మంచి మాట
పొరపాటు పనిచేయలేనివాడు అసలు జీవింతంలో ఏ పనిచేయలేడు. -అబ్రహం లింకన్
Rules To Increase Good And Reduce Bad
Rules To Increase Good And Reduce Bad
Posted at Rules To Increase Good And Reduce BadThings that every man should keep in mind constantly. 1. Someday I get sick someday. I...
ఈరోజు ఒక మంచి మాట
జీవించడానికి తిను... తినడానికి జీవించకు.. -సిసిరో
Karthika Masam The Most Auspicious Month To Pray
Karthika Masam – The Most Auspicious and Sacred Month
Karthika Masam – The Most Auspicious and Sacred Month Karthika Masam: It is a month long festival, starting just after Deepavali Amavasya where both Lord Shiva...
‘సాంగత్యం’
సజ్జన సాంగత్యం... అంటే మంచి వాళ్ళతో కలిసి ఉంటే అంతా మంచే జరుగుతుందని పెద్దల మాట... ఈ సజ్జన సాంగత్యం గురించి వివేకానందుడు తనదైన శైలిలో వివరించారు ..ఆకాశం నుంచి రాలే చినుకు...
ప్రజల కోసమే ప్రాణాలైనా ఇస్తా..ప్రధాని మోడీ
వ్యతిరేక శక్తులు నన్ను బతకనీయకపోవచ్చు. ఏడు దశాబ్దాలుగా వారు లూటీ చేసిన సొమ్ము చిక్కుల్లో పడటంతో వారు నన్ను నాశనం చేయవచ్చు. అందుకు నేను సిద్ధంగానే ఉన్నాను' అని ప్రధాని తీవ్రస్వరంతో అన్నారు.గోవాలోని...
Holy Geeta Book Theme for Happy Life
Spritual Line From Holy Geeta Book
Holy Geeta Book Theme for Happy Life Posted atHoly Geeta Book Theme for Happy Life:-->There is no need to worry nor fear...
ఈరోజు మంచిమాట
శత్రువులో నైనా మంచి గుణాలుంటే ప్రశంసించాలి. -చాణుక్యుడు
true property otherthan money
అసలైన సంపద ఏంటి?
Posted ఒకతను వున్నంతలో భార్యా పిల్లలతో ఆనందంగా బతుకుతుంటాడు.. ఒకరోజు అతడు బజార్లో నడుస్తూ వుంటే ఒక నాణెం దొరుకుతుంది.. మకిలి పట్టి మధ్యలో చిల్లు వున్న రాగి నాణెం..అది...!! అతడు దాన్ని రుద్ది చూస్తాడు..ఆశ్చర్యం..!! ఇంకో రాగి...

Latest News