ఒక మంచి మాట

This is the editors view regarding telugu politics,cinema,art,business which is importent to telugu comunity.

వివేకానంద ది గ్రేట్….

స్వామి వివేకానంద యూనివెర్సిటీలో Law చదువుకునేటప్పుడు.. ఒక తెల్ల ప్రొఫెస్సర్ కి వివేకానందుడు అంటే ఎందుకో నచ్చేది కాదు...!! ఒక రోజు, డైనింగ్ రూమ్ లో ప్రొఫెస్సర్ లంచ్ చేస్తుండగా.. వివేకానందుడు వచ్చి ప్రొఫెస్సర్ పక్కనే కూర్చోని...

ఈరోజు మంచి మాట.

భయం... కంగారు... ఈ రెండు చాలు మనల్ని చంపడానికి... మన నమ్మకాన్ని, ఆత్మ స్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసే వీటిని జయిస్తే.. జీవితాన్ని జయించడం తేలిక..

ఈరోజు ఒక మంచిమాట

నాయకుడు సందర్భాన్ని బట్టి పువ్వంత మృదువుగా, వజ్రమంత కఠినంగా వ్యవహరించాలి.. -చాణిక్యుడు  

ఈరోజు ఒక మంచి మాట

జీవించడానికి తిను... తినడానికి జీవించకు.. -సిసిరో

ఈరోజు మంచిమాట

శత్రువులో నైనా మంచి గుణాలుంటే ప్రశంసించాలి. -చాణుక్యుడు

మంచి మాట

పొరపాటు పనిచేయలేనివాడు అసలు జీవింతంలో ఏ పనిచేయలేడు. -అబ్రహం లింకన్

ఈరోజు ఒక మంచి మాట..

ప్రతి మనిషి ఓ మహాగ్రంథం ... దాన్ని చదవడం, చదవక పోవడం నీ ఇష్టం... -ఛానింగ్

ఈరోజు ఒక మంచి మాట

మంచికి ఉన్న స్వేచ్ఛ చెడుకు లేదు. చెడుకు ఉన్న ఆకర్షణ మంచికి లేదు.

‘సాంగత్యం’

సజ్జన సాంగత్యం... అంటే మంచి వాళ్ళతో కలిసి ఉంటే అంతా మంచే జరుగుతుందని పెద్దల మాట... ఈ సజ్జన సాంగత్యం గురించి వివేకానందుడు తనదైన శైలిలో వివరించారు .. ఆకాశం నుంచి రాలే చినుకు...

మీకోసం ఒక మంచి మాట

గొప్ప ప్రయత్నాలు గొప్ప ఆలోచనలన్నీ హేళన తోటే మొదలవుతాయి...

Latest News

FMIM Ad