కరెన్సీ సిత్రాలు …

Posted November 9, 2016

currency images
ఒక్క సంతకంతో 500,1000 నోట్లు పనికిరాకుండా పోయాయి.అదే సంతకం వందని రారాజుని చేసింది.దీంతో నెటిజెన్ల సృజనాత్మకత పొంగి పొర్లింది.పెద్ద నోట్ల రద్దు ప్రభావం మీద వారి క్రియేటివిటీ ని మీరూ ఓ సారి చూడండి..

currency pictures

currency images

currency images

low salary people are required for bigshots

SHARE