మన కరెన్సీ వెనుక…

0
488

  currency notes details

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

చాలా మందికి మన కరెన్సీ నోట్ల వెనుక ఉన్న చిత్రాల గురించి తెలిసే ఉంటుంది. పిల్లలకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. మీ దగ్గర కరెన్సీ నోట్లు ఉంటే పిల్లలకు వివరించి చెప్పడానికి పనికి వస్తుంది.

currency-notes-5currency-notes-2currency-notes-1currency-notes-3currency-notes-13currency-notes-14currency-notes-8currency-notes-7

 

Leave a Reply