మనలో రాజుని బతికిద్దాం..భయాన్ని తిప్పికొడదాం

0
594

Posted [relativedate]

    every one life king
ప్రతి మనిషిలో రాముడు ,రావణుడు ఇద్దరూ వుంటారు.ప్రతి మనసులో రాజు,బంటు కలిసే వుంటారు.మనం ఒకరిని పోషిస్తాం.మరొకర్ని తొక్కేస్తాం.కానీ బతుకు చిత్రాన్ని సుందరంగా మలచుకోవడం కంటే..భయం గుప్పిట్లో బతుకునే ఓ శత్రువుగా భావించే సమాజాన్ని సృస్టిస్తున్నాం.అది సరికాదంటూ ఓ అజ్ఞాత కలం మనలో రాజుని నిద్రలేపే ప్రయత్నం చేసింది.జీవిత సారాన్ని స్ఫూర్తిదాయక అక్షరాల్లో పొదిగిన ఆ కలం వీరుడికి జేజేలు చెప్తూ అయన మాటని పదిమందికి చేర్చే ప్రయత్నమే ఇది ..

మంత్రికి తెలివుండాలి, బంటుకి భక్తుండాలి… గుర్రానికి వేగముండాలి ఏనుగుకి బలముండాలి… సేనాధిపతికి వ్యూహముండాలి, సైనికుడికి తెగింపుండాలి…

యుద్ధం నెగ్గాలంటే, వీళ్ళందరి వెనుక కసి వున్న ఒక రాజుండాలి!

మనందరిలో ఒక రాజుంటాడు… కానీ మనమే,  రాజులా ఆలోచించడం ఎప్పుడో ఆపేశాం!

“మన కసి – అడవులని చీల్చయినా సరే, సముద్రాలని కోసయినా సరే, కొత్త దారులు కనుక్కోగలదు” అని మనకి తెలుసు.అయినా,  భయానికి బానిసయ్యాం. ఓటమికి తలొంచేసాం !

చరిత్రలో, చాలా మంది రాజులు…

ఓడిపోయారు, పారిపోయారు, దాక్కున్నారు, దాసోహమయ్యారు, కానీ కొందరే,  అన్నీ పోగొట్టుకున్నా కసితో మళ్ళీ తిరిగొచ్చి  యుద్ధం చేశారు.

‘రాజంటే స్థానం కాదు,  రాజంటే స్థాయి’ అని నిరూపించారు.

డబ్బొచ్చినా పోయినా వ్యక్తిత్వం కోల్పోకు… రాజ్యాలున్నా చేజారినా రాజసం కోల్పోకు…

రాజంటే  కిరీటం ,కోట ,పరివారం కాదు, రాజంటే  ధైర్యం… రాజంటే  ధర్మం… రాజంటే యుద్ధం…!

ఒకరోజు  విందుభోజనం చేస్తావు, ఇంకోరోజు అడుక్కుతింటావు – పాండవుల్లా…!

ఒక రాత్రి  బంగారు దుప్పటి కప్పుకుంటావు, మరో రాత్రి  చలికి వణికిపోతావు- శ్రీరాముడిలా…!

ఎత్తు నుండి నేర్చుకో,  లోతు నుండి నేర్చుకో… రెండింటి నుండి  ఎంతో కొంత తీసుకో…!

రాజంటే  స్టానం కాదు రాజంటే  స్థాయి… స్థానం – భౌతికం, కళ్ళకు కనపడుతుంది. స్థాయి – మానసికం,  మనసుకు తెలుస్తుంది…! మనందరిలో
ఒక రాజుంటాడు… బ్రతికిస్తావో, చంపేసుకుంటావో నీ ఇష్టం!

Leave a Reply