మితిమీరితే ….!

0
828
Excessive

Posted [relativedate] at [relativetime time_format=”H:i”]

 • Excessiveమితిమీరిన ఖర్చు … పేదరికం పాలు చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన పొదుపు .. కష్టాల పాలు చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన సంపాదన … మనశ్శాంతిని లేకుండా చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన కర్తవ్యం … అగచాట్ల పాలు చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన క్రమ శిక్షణ … రక్త సంబధీకులను దూరం చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన బాధ్యతలు … అప్పుల పాలు చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన హాస్యం … నవ్వుల పాలు చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన కోపం … శతృవులను వృద్ధి చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన ఆలోచనలు … జీవితాన్ని దుర్భరం చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన వ్యసనాలు … అప మృత్యు పాలు చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన స్వార్ధం … అందరినీ దూరం చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన పోటీ … నష్టాల పాలు చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన లాభార్జన … వ్యాపార ఉనికికే మోసం తెస్తుంది .
 • మితిమీరిన వస్తూత్పత్తి … నాణ్యతా ప్రమాణాల దెబ్బ తీస్తుంది.
 • మితిమీరిన గర్వాహంకారం … ఆపదలు కొని తెస్తుంది.
 • మితిమీరిన అలంకారం … వెగటు పుట్టిస్తుంది.
 • మితిమీరిన శృంగారం … వైరాగ్యాన్ని కలిగిస్తుంది.
 • మితిమీరిన కామాంధకారం … జీవచ్చవాన్ని చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన దారిద్రయం .. నేరాల పాలు చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన అధికార దాహం … హత్యా రాజకీయాలను ప్రేరేపిస్తుంది.
 • మితిమీరిన త్యాగం … కడగండ్ల పాలు చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన వ్యావసాయకోత్పత్తి … భూమిని నిస్సారం చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన జనాభా పెరుగుదల … దేశ ప్రగతిని త్రొక్కేస్తుంది.
 • మితిమీరిన స్నేహాలు … అభిప్రాయ భేదాలను సృష్టిస్తుంది.
 • మితిమీరిన గారాబం … చెడు స్నేహాల పాలు చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన వేదాంతం … వెటకారం పాలు చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన ఈర్ష్ర్యాసూయాద్వేషాలు .. నిద్రా సుఖాన్ని దూరం చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన భక్తి … మూర్ఛల పాలు చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన తీర్ధ యాత్రలు … నాస్తికత్వానికి నాంది పలుకుతుంది.
 • మితిమీరిన ఉపవాసాలు … నిస్రాణతకు దారి తీస్తుంది.అధిక ప్రేమ అనుమానం దారితీస్తుంది.
 • మితిమీరిన నమ్మకం .. ద్రోహానికి దోహదం చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన విశ్వాసం … లోకువ పాలు చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన ఋణం … మరణం పాలు చేస్తుంది.
 • మితిమీరిన అభిరుచి … దుబారాకు దారి తీస్తుంది.
 • మితిమీరిన కీర్తి దాహం … ఆదాయాన్ని మింగేస్తుంది.
 • అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ … తస్మాత్ … జాగ్రత …  జాగ్రత … జాగ్రత .
 •  మితా హారం …
 • మిత భాషణం …
 •  మితమైన నిద్ర …
 •  మిత సంసారం …
 •  మిత సంపాదన
 •  మనో కాలుష్య రహితంగా …
 •  జీవన యానం సాగిస్తే …పరిపూర్ణమైన జీవితానంద ప్రక్రియకు … అదే రాచబాట.
 • శాంత ప్రశాంత యుతమైన మనశ్శాంతికి … అదే పూల తోట.
 • మూర్తీభవించిన మానవతా విలువలకు … అదే పెట్టని కోట.

Leave a Reply