ఆ మూడు చోట్ల ఏం చేయాలి?

107

 Posted [relativedate]

happy sad angry situation time what we doఈ మూడు సమయాల్లో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు…!!

1. ఆకలి నిన్ను చంపుతున్నపుడు..
2. నిద్ర మత్తులో ఉన్నపుడు…
3. మద్యం సేవించినపుడు….!!

ఈ మూడు సమయాల్లో ఎవరికీ వాగ్దానం చేయకూడదు..!!

1.బాగా సంతోషంగా ఉన్నపుడు..
2.బాగా దుఃఖంలో ఉన్నపుడు…
3.బాగా కోపంలో ఉన్నపుడు….!!

అలాగే ఈ ముగ్గురుని ఎప్పటికీ మరవకూడదు..!!

1.ఆపదలో మనల్ని ఆదుకున్న వారిని..
2మనలో లోపాల్ని భూతద్దంలో చూడని వారిని…
3.మన మంచిని సదా కోరే వారిని….!!

ఈ ముగ్గురుని దరికి రానివ్వకండి..!!

1.మనకు విలువ నివ్వని వారిని..
2.మనల్ని చూసి ఈర్ష్య పడేవారిని…
3.మనల్ని అర్థంచేసుకోకుండా మనగురించి ఇతరులకు చెడుగా చెప్పేవారికి….!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here