ఇదిగో భాగ్యనగరం..

భాగ్యనగరంలో వరదల తాకిడి ఏ స్థాయిలో ఉందో చూస్తూనే వున్నాం. టీవీల నిండా అవే దృశ్యాలు. ఇక హైదరాబాద్ కి ల్యాండ్ మార్క్ లాంటి చార్మినార్ ,ట్యాంక్ బండ్ వంటి చోట్ల పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఓ సారి చూడండి..

 

whatsapp-image-2016-09-25-at-10-59-43-am

whatsapp-image-2016-09-25-at-10-59-45-am

whatsapp-image-2016-09-25-at-10-59-44-am-1

SHARE