వచ్చే అక్టోబర్ ప్రత్యేకం.. సెలవలే సెలవలు

Posted [relativedate]

 october 2016 month special
కాలచక్రంలో ఎన్ని వింతలు ..మరెన్ని విశేషాలో! వచ్చే అక్టోబర్ నెల కూడా అలాంటి ఎన్నో ప్రత్యేకతలు సంతరించుకుంది .అవేంటో మీరే చూడండి..
2016 లో వచ్చే అక్టోబర్ నెలకి ఉన్న ప్రత్యేకతల్లో ముఖ్యమైనది ..ఈ నెలలో 5 ఆదివారాలు,5 సోమవారాలు,5 శనివారాలు వస్తాయి.
5 ఆదివారాలు….2,9,16,23,30 తేదీల్లో
5 సోమవారాలు…3,10,17,24,31 తేదీల్లో
5 శనివారాలు…1,8,15,22,29 తేదీల్లో
863 ఏళ్ళకి ఒకసారి మాత్రమే ఇలా వస్తుందట.దీంతో పాటు అక్టోబర్ లో 11 న దసరా,12 న పీర్ల పండగ ,30 న దీపావళి ,16 వ తేదీన పౌర్ణమి,30 న అమావాస్య వస్తున్నాయి.ఇన్ని పండగలు,ప్రత్యేకతలతో స్కూల్ పిల్లలకి 15 రోజులు,ఐటీ సెక్టార్ ఉద్యోగులకి 12 రోజులు సెలవలు వస్తాయి.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here