ప్రకాశం బ్యారేజీ నీటి మట్టం వివరాలు

 prakasam barrage water scale

అమరావతి :
• ప్రకాశం బ్యారేజీ నీటి మట్టం వివరాలు (మధ్యాహ్నం 12 గం.లకు):
• బ్యారేజీ వద్ద నీటి మట్టం 11.2 అడుగులు
• 70 గేట్లు ఎత్తి 1,54,450 క్యూసెక్కుల నీరు సముద్రం లోకి విడుదల
• ఇన్ ఫ్లో : 1,62,270 క్యూసెక్కులు
• అవుట్ ఫ్లో : 1,62,270 క్యూసెక్కులు
• కాలువలకు : KEB కాలువ 906 క్యూసెక్కులు
• బందర్ డైరెక్ట్ 801 క్యూసెక్కులు
• ఏలూరు కాలువకు 741 క్యూసెక్కులు
• రైవస్ కాలువ 4,306 క్యూసెక్కులు
• KE మెయిన్ 6,754 క్యూసెక్కులు
• kW మెయిన్ 1016 క్యూసెక్కులు
• గుంటూరు చానల్ కు 50 క్యూసెక్కులు
• మొత్తం కాలువలకు 7,820 క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల⁠⁠⁠⁠

SHARE