ఈరోజు మంచి మాట.

0
1002

భయం… కంగారు… ఈ రెండు చాలు మనల్ని చంపడానికి… మన నమ్మకాన్ని, ఆత్మ స్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసే వీటిని జయిస్తే.. జీవితాన్ని జయించడం తేలిక..

Leave a Reply