ఈరోజు మంచి మాట.

భయం… కంగారు… ఈ రెండు చాలు మనల్ని చంపడానికి… మన నమ్మకాన్ని, ఆత్మ స్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసే వీటిని జయిస్తే.. జీవితాన్ని జయించడం తేలిక..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here