ఈరోజు ఒక మంచిమాట

నాయకుడు సందర్భాన్ని బట్టి పువ్వంత మృదువుగా, వజ్రమంత కఠినంగా వ్యవహరించాలి..
-చాణిక్యుడు  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here