వెనక్కే వెళదాం… వ్యవసాయ శాఖ

ఔను ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ శాఖ తాజా నినాదం ఇదే.. వెనక్కే వెళదాం. అంటే ప్రాచీన వ్యవసాయ పద్ధతులకే ఓటేద్దాం అని నిర్ణయించుకుంది.ఆ నిర్ణయాన్ని పటిష్ఠంగా అమలు చేసేందుకు వివిధ రాయితీలను కూడా ప్రకటించింది.ప్రపంచ...

Latest News

FMIM Ad